Kurumsal İletişim Yönetimi

Zatürre Aşısı Kampanyası,  Sigara Kampanyası, Obezite Kampanyası, Kuş Gribi Kampanyası