KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİMİ

Kurum Analizi, Sektör Analizi, Rakip Analizi, Pazar Analizi, Toplumsal Ve Dönemsel Eğilim Analizi, Stratejik İletişim Planı Oluşturmak, Stratejik İletişim Platformu Yönetimi, Marka Konumlandırmak, İtibar Yönetimi